U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ANBI Status 

 

ANBI informatie

De Stichting draagt de naam:  Beieraars Sint Nicolaastoren Denekamp.

De stichting staat ook bekend onder de naam “Beierclub” en heeft haar zetel in Denekamp (gemeente Dinkelland)

 

Doelstelling (statutair)

1. De stichting heeft ten doel:

a. het instandhouden van de beiertraditie van de Sint Nicolaastoren in Denekamp;

b. het beoefenen van het beieren;

c. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe

behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Formele gegevens

Postadres: Bremstraat 23, 7591 CN  Denekamp,

KvK-nr.: 67667694

RSIN: 8571.20.281


Het bestuur bestaat uit:

J.B.M. Wintels, voorzitter

J.H.A. Bolhaar, secretaris

A.B. Morsink, penningmeester

 

Jaarrekening 2016 Beierclub Sint Nicolaastoren Denekamp

 

Inkomsten:

contributies leden: 13 X € 50,- (= € 12,50 per kwartaal) =  totaal € 650,-

van Rabobank voor onderhoud klokkenspel bij Rabobank = € 200,-

van Stg. H.A.J. Bekhuis als bijdrage voor project “plaatsing functionerend historisch torenuurwerk expositieruimte Sint Nicolaastoren” =  € 1.000,-

 

Uitgaven:

Kosten “Moos-oamd” 2016 = € 335,-

Hosting website = € 42,50

Inschrijving KvK = € 50,-

 

Verslag van activiteiten 2016

Gebeierd met de klokken van de Sint Nicolaastoren op:

 • Nieuwjaarsdag 1 januari
 • Paaszaterdag 26 maart
 • Eerste Paasdag 27 maart
 • Koningsdag 27 april
 • Pinksterzaterdag 14 mei
 • Eerste Pinksterdag 15 mei
 • zondag 23 oktober t.g.v. 25-jarig priesterjub. past. Th. Munsterhuis
 • zondag 13 november tijdens intocht Sint Nicolaas
 • 5 december t.g.v. Sinterklaas
 • 6 december t.g.v. patroonsfeest Sint Nicolaas
 • Kerstavond 24 december
 • Eerste Kerstdag 25 december
 • Oudejaarsavond 31 december

 

Besprekingen:

 • Voorjaarsoverleg 21 maart
 • Najaarsoverleg 27 september

Overig:

 • deelname aan Landelijke Klokkenluidersdag Den Briel 16 april
 • 17 december “Moos-oamd” beierclubleden en dames

 

Beleidsplan

-          Werk:

      - het in stand houden van de beiertraditie (bijna 500 jaar) van de Sint Nicolaastoren in

        Denekamp

                      - het beoefenen van het beieren

      - al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt

 

-          Verwerven geld:

      - fondsververwervingen bij verschillende instellingen, zoals Rabobank; Cogasfonds;

         gemeente Dinkelland; Geldermanstichting, bijdrage leden enz.

 

-          Beheer:

      - door bestuursleden van de stichting

 

-          Besteding:

      - aanschaf functionerend historisch torenuurwerk Sint Nicolaastoren

      -  uitbrengen nieuwe folder Sint Nicolaastoren en klokken

      -  actualisatie expositie eerste torenverdieping

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.