RK Sint Nicolaaskerk Denekamp

 

Geschiedenis

Al in 1276 moet er een kerk in Denekamp hebben gestaan, dan is er namelijk sprake van een plebanus de Demnichem. In latere tijd waren er twee vicariën aan de kerk verbonden. Tijdens de Reformatie (1633) ging de kerk in handen van de protestanten over. Koning Lodewijk Napoleon wees haar in 1809 echter aan de Rooms-Katholieke parochie toe die veel groter was.

 

Bouwgeschiedenis

Het middeleeuwse deel van de kerk bestaat uit de toren en het schip dat twee traveeën telt. De oostelijke travee bezit muurwerk dat uit de dertiende eeuw stamt, de westelijke travee stamt uit het midden van de veertiende eeuw. De toren werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw of begin zestiende eeuw tegen de kerk aangebouwd. Het oorspronkelijk koor was blijkens achttiende-eeuwse afbeeldingen smaller dan het schip en tamelijk ondiep. Dit koor werd na teruggave van de kerk aan de katholieken gesloopt en vervangen door een transept en nieuw koor. Dit negentiende-eeuwse deel werd rond 1911 vervangen toen de kerk volgens plannen van Wolter te Riele sterk werd vergroot met een nieuw transept met veelzijdige kruisingtoren en een nieuw koor met zijkapellen. Voor de bouw van dit deel van de kerk werd voornamelijk baksteen gebruikt.

Kerkinterieur

De Sint-Nicolaaskerk heeft gebrandschilderde ramen van o.a. vier generaties van de familie Nicolas. Daarnaast zijn er ramen van de Oldenzaalse glazenier Jan Schoenaker en een abstract glas-in-loodraam van kunstenares Annemiek Punt.
Verder bevinden zich in de kerk o.a een lindehouten kruisbeeld en een zandstenen doopvont uit de periode rond 1500, en een eikenhouten barokke Drievuldigheidsgroep.